Kauai Campus Logo

Nä Pua No‘eau - Kaua‘i

Nä Pua No‘eau - Kaua‘i

Kaua‘i Community College

3-1901 Kaumuali‘i Hwy. Lïhu‘e, Hawai‘i 96766-9591

 

 

Voice Phone (808) 245-8387

Fax (808) 245-5042

Kauai Coordinator: Malia Chun

E-mail (maliac@hawaii.edu)

 1997 WEB SITE

© Nä Pua No'eau 2016
 University of Hawai'i at Hilo
npn@hawaii.edu