Kauai Campus Logo

Nä Pua No'eau (Kaua‘i)

Kaua'i Community College

3-1901 Kaumuali'i Hwy.

Lïhu'e, Hawai'i 96766-9591

New! Voice Phone (808) 245-8387

Fax (808) 245-5042

 

 

Kauai Coordinator: Malia Chun

E-mail (maliac@hawaii.edu)

 1997 WEB SITE

© Nä Pua No'eau 2016
 University of Hawai'i at Hilo
npn@hawaii.edu