Na Pua No'eau
CENTER FOR GIFTED AND TALENTED NATIVE HAWAIIAN CHILDREN

E-mail: npn@hawaii.edu


Na Pua No'eau - East Hawai'i (Hilo)

University of Hawai'i at Hilo

200 W. Käwili Street

Hilo, Hawai'i 96720-4091

(808) 974-7678

Fax (808) 974-7681

Na Pua No'eau - West Hawai'i

University of Hawai'i Center at West Hawai'i

81-964 Haleki‘i Street

Kealakekua, Hawai'i 96750

(808) 322-4867

Fax (808) 322-4855

Closed 12/31/15

Na Pua No'eau - Maui

University of Hawai‘i Maui College

310 Ka'ahumanu Ave.

Kahului, Hawai'i 96732-1617

(808) 984-3364

Fax (808) 322-4855

Na Pua No'eau - Molokai

Moloka'i Education Center

P.O. Box 488

Kaunakakai, Hawai'i 96748

(808) 553-9993

Fax (808) 553-8108

Closed 12/31/15

Na Pua No'eau - Lana'i

Läna'i High and Elementary School

P.O. Box 630630

Läna'i City, Hawai'i 96763

(808) 565-9100

Fax (808) 565-9300

Closed 12/31/15

Na Pua No'eau - O'ahu

University of Hawai'i at Manoa

2600 Campus Road, QLC-SS #406

Honolulu, Hawai'i 96822-2205

(808) 956-9410

Fax (808) 956-9240

Na Pua No'eau - Kauai

Kaua'i Community College

3-1901 Kaumuali'i Hwy.

Lïhu'e, Hawai'i 96766-9591

(808) 241-3238

Fax (808) 245-5042